.for CERICHE atelier.

.for CERICHE atelier.

fotografia: Ilona Celina Rorzkowska – Witowska
kampania dla CERICHE atelier – Katarzyna Zbień
modelki: Karina, Oliwia Styrylska

Info
Kategoria:

FOTOGRAFIA

Date:

1 stycznia 2018

CERICHSE8SS
CERICHE czarna długa – poprawka
CERICHE czarna długa – po2prawka
CERICHER geometXXria m
CERICHSE8
CXXRICHE6
CERICXXHE7 b
CERICHE granat – poprXawka
CERICHE granSSSat2
CERICHE3 – pSSoprawka
XXXred 1
SSSred 3
CERICHE red 2 poprXXaXwka
biała kXXrótka 3