.girl with the music.

.girl with the music.

fotografia: Ilona Celina Rorzkowska – Witowska
model: Katarzyna Kowalska
stylizacja: Patrycja Masny
make – up artist: Małgorzata Kaczmarczyk

PLENER NOVUM – PORTRETOWNIA

Info
Kategoria:

FOTOGRAFIA

Date:

31 stycznia 2018

k10
k1c
k2
k1e
k7
k8
k1b
k4
k3
k6
k5
k1d
k9