DIGITAL PAINTING

#FAQ Co to jest digital painting i czy “to” można kupić?

Bardzo często pytanie mnie, co to jest technika “digital painting”, w której namalowałam moje ostatnie cztery kolekcje prac. W skrócie: tradycyjne formy malarstwa i rysunku są przenoszone do komputera za pomocą tabletu, rysików. Potrzebne jest także oprogramowanie. Programy tworzą środowisko podobne do realnego: płótno, kartka, pędzle, palety kolorów:) Pozostaje już tylko wypełnić białą kartkę obrazem:) Kiedy w 2019 roku...